תקנון רכישה בחנות האתר 
CHINA ONLINE CO.,IL
על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות ייחודי של יבוא אישי מסין, התקנון הזה מהווה סביבה משפטית שתסדיר את הרצון המרכזי שלנו – להביא ללקוחותינו  מוצרים איכותיים במחירים זולים, על ידי הזמנה ביבוא מסין . 
1. כללי 
1.1. כל פעולה באתר  China Online co.,il(להלן: "האתר") כפופה לאמור בתקנון זה ובתקנון האתר:  China Online co.,il.
1.2. ההזמנה בחנות היא ביבוא ישיר מסין, מחברת Alin Global  ("החברה")  הרשומה בהונג קונג. China Online Israel  משמש  כנציג מכירות בישראל של החברה בלבד ואין ללקוח כל קשר משפטי עימו, אלא עם ה"חברה" בלבד . 
1.3. האתר והחנות משמשים כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים. 
1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש. 
1.5. רק האמור בתקנון זה מחייב את האתר ואת החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין התקנון זה ומקום כלשהו באתר או במקום אחר, גובר האמור בתקנון זה . 
1.6. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. 
1.7. המכירה אינה מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם  ללקוחות אחרים) . 
2.מי  יכול לרכוש באתר/בחנות 
כל  משתמש הממלא אחר התנאים המצטברים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבקש 
רכישה: 
2.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות באופן בהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי להתקשר בהן עם האתר/החנות. 
2.2. המשתמש הינו בגיל מעל גיל 18 . 
2.3  המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל . 
2.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל .  למרות האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר שימוש באתר, לאדם או קבוצה,  לפי שיקול דעתה הבלעדי . מבלי  לפגוע בכלליות האמור יוסבר, שמניעה זו עשויה לנבוע מסיבות של חשש לפגיעה בחברה, באתר ו/או בצד ג' כלשהו. 
3 .שיטת המכירה בחנות 
3.1. המכירה דרך האתר הינה: יבוא ישיר-אישי מסין. 
3.2. יבוא ישיר-אישי מסין משמעו זו: 
הלקוח הינו היבואן, וזהו יבוא אישי, כלומר איננו יבוא מסחרי לצרכים עסקיים.   החברה מעניקה ללקוח שירות מלא ליבוא אישי, הכולל טיפול ברכש מסין, לרבות ההזמנה, השילוח לארץ, תשלום המיסים וכד', אך העסקה מתבצעת ישירות בין הלקוח לספק/ים  בסין, והחברה איננה היבואן . 
3.3. על מנת להעניק ללקוח את השירות, הלקוח יחתום על שני מסמכים מול החברה: 
א. יפו כוח לעו"ד המסמיך אותו לבצע את כל פעולות היבוא הישיר בשמו, וכן לצרף את הזמנתו להזמנה של  לקוחות נוספים . 
ב. יפוי כח לעמיל מכס לבצע את כל פעולות היבוא הישיר בשמו . 
3.4.  הלקוח מאשר שהוא מבין ומסכים, שמכיוון שמדובר ביבוא אישי-ישיר מסין, ומכיוון שהמוצרים באתר נמצאים אצל הספקים בסין ומוזמנים ומיובאים לישראל על ידי החברה באופן מיוחד עבור כל לקוח. אלו ההשלכות: 
1. מועד האספקה: כאמור בהזמנה או תוך 90 ימים ממועד התשלום הסופי והמלא על ידי הלקוח . איחור באספקה הנובע משביתות בנמלים, אי קיום המוצר אצל הספק וכד', לא תיחשב כאיחור. 
2. היה וספק סיני יודיע לחברה, בכל שלב שהוא, שהמוצר שהוזמן איננו קיים במלאי: החברה תודיע ללקוח וההזמנה תהיה בטלה, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו למעט החזר התשלום שביצע. 
3. היה וספק סיני סיפק בסין מוצר לא תקין: החברה יכולה להודיע ללקוח על התקלה, וההזמנה תהיה בטלה, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו למעט החזר התשלום שביצע. 
4. אחריות החברה הינה לספק מוצר תקין בהתאם למוצר שהוזמן . 
כיוון שזה יבוא אישי, והיבואן הינו הלקוח , האחריות למוצר הינה של הספק/ים בסין בלבד, אין לספקים אלו שירות בישראל אלא בסין בלבד. 
אין לראות בחברה כמי שמוכרת את המוצרים ו/או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין מכירתם . 
3.5.  ביטול עסקה או שינוי עסקה: מכיוון שמדובר ביבוא אישי-ישיר מסין , ביטול או שינוי העסקה תלוי בהסכמת הספק הסיני בלבד. במרבית המקרים, הספקים בסין אינם מסכימים לביטול/שינוי עסקה ולהחזר כספי כלשהו. הלקוח מאשר שהוא מבין שהקניה מבוצעת ישירות על ידי מהספק בסין, וכי החברה איננה צד למכירה, ולכן איננה יכולה לפעול לביטול העסקה . 
3.6.  מדיניות החזרות מוצרים עליהם חלות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010:  במקרים בהם מוענקת ללקוח הזכות לביטול העסקה לפני התקנות שלעיל, יחולו התנאים הבאים: 
1. הלקוח יפנה בכתב לחברה בתוך תקופת הזמן הקבועה בתקנות. 
2. החזרת המוצר תתבצע באופן עצמאי על ידי הלקוח למשרדי החברה בתל-אביב.
3. ז יכוי כספי עבור החזרת המוצר יהיה עבור עלות המוצר ולא יכלול את עלות השילוח ומיסי הייבוא . 
4. זיכוי יועבר לאמצעי התשלום של הלקוח עד 7 ימי עסקים ממועד קבלת המוצר במשרדי החברה . 
3.7.  אי התאמת מוצר שנתקבל.  
החברה אחראית כי הלקוח יקבל את המוצר שהוזמן, וקבלת מוצר שונה תזכה את הלקוח בהחזר כספי מלא.  למרות האמור לעיל, מכיוון שההזמנה מתבצעת על סמך התבוננות בתמונות באתר, הינך מסכים ומאשר כי הינך מודע להבדלים העשויים להיות בין התמונה/ות של המוצר לבין המוצר בפועל, וכי כל אי התאמה כזו איננה מהווה אי התאמה ואיננה מזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו או ביטול העסקה . 
3.8. הזמנת מוצרים בחנות:
כל ההזמנה של מוצר אינה ניתנת לביטול וכפופה לאישור מאת החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנה כלשהי ו/או להגביל, מבחינה כמותית, את ההזמנה. הזמנתך לא תיחשב כמאושרת עד שהחברה תשלח את המוצר המוזמן, וזאת על אף שקיבלת אישור הזמנה כלשהו מאת החברה.
3.9. איסוף המוצרים לאחר הגעתם לישראל:
1. הלקוח יכול לאסוף את המוצרים ממחסן החברה.
הלקח יאסוף את המוצרים וזאת תוך 3 ימי עבודה מהיום בו הגיעו המוצרים לישראל. איחור באיסוף המוצרים עשוי להביא לחיוב נוסף באחסון המוצרים.
2. הלקוח יכול לתאם את הובלת המוצרים בישראל עם החברה (בתשלום נוסף):
הלקוח מתחייב לאפשר למוביל להוביל את המוצרים אליו, תוך 3 ימי עבודה מהיום בו הגיעו המוצרים לישראל. אי הסכמה לתיאום עשוי להביא לחיוב נוסף באחסון המוצרים.
3.10. השירות שמעניקה החברה כאמור, החברה מעניקה שירות לסיוע ללקוח ביבוא   
אישי ישיר מסין. במסגרת זו להלן השירותים המעונקים:
שירות ההזמנה מהספק/ים בסין.
שירות איסוף המוצרים מהספקים ובדיקת התאמתם למוצרים שהוזמנו.
שירות ההובלה מסין לישראל.
שירות שחרור ממכס ותשלום המיסים (מכס ומע"מ) 
מובהר כי:
1. שירות ההובלה בישראל הינו בתשלום נוסף, ונעשה בהתאם לתנאי המוביל.
2. החברה אינה מעניקה שירת של הרכבת המוצר/ים בישראל.
4. המוצרים המוצעים באתר
4.1. לכל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את פרטי המוצר ומחירו. 
בשל מורכבות תמחור המשלוח לכל לקוח – המחירים אינם כוללים את השילוח ממחסן החברה בישראל לבית/לאתר הלקוח.
4.2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
4.3. הנתונים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה, שיטות הבדיקה, תנאי הבדיקה, נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן.
4.4. המחירים  הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
4.5. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
5. אחריות לנזקים ופניה לערכאות
5.1. החברה, בעלי מניותיה, הדירקטורים, נושאי המשרה ועובדיה אינם אחראים לנזקים תוצאתיים ו/או נסיבתיים מכל מין וסוג שהוא ו/או לאובדן רווח ו/או אובדן שימוש הקשור במישרין ו/או בעקיפין למוצר/ים. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכל נזק נוסף או אחר לרבות נזקים עקיפים אשר עשויים להיגרם לו במקרים כאמור. ככל שהחוק מאפשר, האחריות של החברה תהיה מוגבלת לסכום המחיר ששולם עבור המוצר נשוא התביעה.
5.2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
5.3. המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה, תקוצר בהסכמה ותוגבל לתקופה של 6 חודשים מיום ביצוע הרכישה בחנות והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות , תשי"ח 1958 . לאחר חלוף ששה חודשים תתיישן כל טענה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החברה ו/או מי מטעמה באופן שהלקוח יהיה מנוע מנקיטת הליך ו/או העלאתן בפני כל ערכאה שהיא.
5.4. הדין החל עם תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין הונג קונג . כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, יהיו לבתי המשפט בהונג קונג.
6. מדיניות הגנת פרטיות באתר
הפרטיות שלך חשובה לנו, כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.
6.1 האתר מאובטח עפ"י תקן SSL . פרטי כרטיס האשראי לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי החנות.
6.2. המידע שאנו אוספים הינו לצורך ביצוע ההזמנות בלבד.
6.3. אנו עושים שימוש במידע, אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה.
6.4. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר , למעט אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית משפט.
6.5. המחויבות שלנו לאבטחת מידע: אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.
6.6. ביצוע רישום באתר על ידי משתמש, מהווה הסכמה של המשתמש לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (sms) מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים   (sms)מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (sms) שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות, אשר עשוי לכלול עדכונים בנושים שונים, פרטים על ביצוע עסקה, פרסום וכיוצ"ב ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת" , על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב ב-1982. הינך רשאי בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של החברה, ע"י שליחת ל china online co.il
6.7. האתר והחברה רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים , ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגיה" (сookies) כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-сookies  או שיתריע על сookies  שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל сookies.
7. זכויות יוצרים וסימני מסחר
7.1. כל הנמצא באתר הוא רכושה הבלעדי של החברה. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של החברה אסורה בהחלט.
7.2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
8.  שירות לקוחות
בשאלות לגבי מוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר.
לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו.

המלצות